وبلاگ

اکنون تصاویر و نوشته تولید می کند

گوگل در حال آزمایش بیشتر با هوش مصنوعی در SGE برای ایجاد تصاویر، نوشتن محتوا و بهبود بهره‌وری است.

  • گوگل در حال ادغام هوش مصنوعی مولد در جستجو برای ایجاد تصاویر و نوشتن محتوا است.
  • این فناوری شامل پادمان هایی برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ حریم خصوصی کاربران خواهد بود.
  • بازخورد در مورد این آزمایش‌های هوش مصنوعی را می‌توان از طریق آزمایشگاه‌های جستجو در برنامه Google یا روی دسک‌تاپ Chrome ارسال کرد.

منبع: https://www.searchenginejournal.com/googles-sge-gets-an-ai-upgrade-now-generates-images-written-content/498350/

  آیا عامل رتبه بندی است