وبلاگ

محتوای همیشه سبز توضیح داد: 2 عنصر کلیدی برای موفقیت

برای اینکه محتوا دائمی باشد، باید دو معیار را داشته باشد: باید یک موضوع دائمی را هدف قرار دهد. موضوعات ماندگار موضوعاتی هستند که در طول زمان مورد علاقه ثابت هستند. به عنوان مثال، تا زمانی که لباس رسمی مورد نیاز است، «چگونه کراوات کنیم

بیشتر بدانید >

منبع: https://ahrefs.com/blog/evergreen-content/

  Nutrimuscle: افزایش هزینه و افزایش ROAS از طریق اندازه گیری بهتر